gra singlowaZasady Gry

Gra singlowa

Jest to gra pomiędzy dwoma zawodnikami.

W każdym przedziale wiekowym istnieje podział na kategorie mężczyzn i kobiet.

Gra toczy się do 10 punktów do 2 wygranych setów. Od 2022 roku we wszystkich turniejach w Polsce wprowadzono zasadę 2 punktów przewagi, z tym ograniczeniem, że zawodnik który pierwszy zdobędzie 15-ty punkt wygrywa nawet jeżeli wynik to 15:14.

Sędzia przez rzut monetą losuje zawodnika, który jako pierwszy ma prawo zadecydować o:

 • wyborze strony kortu po której chce grać

lub:

 • pierwszego serwującego

Przeciwnik ma prawo dokonać drugiego wyboru.

Grę rozpoczyna serwis wykonany zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Serwisy są zagrywane naprzemiennie przez zawodników.

Drugi set rozpoczyna zawodnik, który odbierał pierwszą piłkę w pierwszym secie.

W przypadku stanu 1:1 w setach rozgrywany jest tie-break. W jego przypadku ponawiany jest rzut monetą w celu wyznaczenia stron i pierwszego serwisu. W trzecim secie meczu zawodnicy zobowiązani są zmieniać strony kortu co każde kolejne 5 zdobytych punktów (w sumie przez obu zawodników).

Zawodnik zdobywa punkt jeśli jego przeciwnik:

 • Nie zmieni kierunku obrotu piłki wokół statywu w ciągu dwóch obrotów od uderzenia przeciwnika.
 • Uderzy żyłkę, a nie piłkę. Dozwolone jest jednoczesne uderzenie w żyłkę i piłkę. Sędzia meczowy decyduje, czy zawodnik uderzył równocześnie w piłkę i żyłkę – wówczas pozwala grać dalej, czy najpierw uderzył w żyłkę, a dopiero potem rakietka „ześlizgnęła” się po żyłce na piłkę – wówczas ogłasza punkt dla przeciwnika.
 • Uderzy piłkę tak, iż ta uderzy w statyw.
 • Dotknie statywu jakąkolwiek częścią ciała, lub rakietką.
 • Wejdzie na strefę neutralną (strefa o szerokości 60 cm oddzielająca połowy kortu).
 • Dotknie rakietą lub jakąkolwiek częścią ciała strefy neutralnej.
 • Rakieta którą gra upadnie na ziemię.
 • Uderzy piłkę dwa razy z rzędu.
 • Uderzy piłkę czymkolwiek innym niż rakietą (nie dotyczy dłoni zawodnika trzymającej rakietę).
 • Celowo przeszkadza zawodnikowi w odbiorze piłki.
 • Uderzył piłkę w taki sposób, że żyłka zawinęła się  ma maszcie dotykając go co najmniej na jednym pełnym obwodzie (360st).

Jeżeli piłka uległa zerwaniu sędzia decyduje czy została zerwana ponieważ zawodnik „zahaczył” rakietką o żyłkę, wówczas przyznaje punk przeciwnikowi, czy uderzył czysto, ale piła zerwała się z przyczyn technicznych, wówczas zarządza powtórkę wymiany,

Przerwa po każdym secie trwa 1 minutę.

Każdy zawodnik lub trener może zażądać jednominutowej przerwy (time-out) podczas jednego seta.

Jeżeli po uderzeniu piłeczki podstawa statywu zadrżała na podłodze, sędzia zarządza powtórkę punktu. Warunkiem jest to aby drgania podstawy wynikały z czystego uderzenia piłeczki a nie „zahaczenia” o żyłkę. Jeżeli w trakcie zawodów wykorzystywane są statywy worldspeedball.eu z co najmniej potrójną podstawą sędzia zobowiązany jest uznać drganie podstawy jako błąd żyłki, zwłaszcza przy uderzeniach typu „albaa/flip”.

Jeśli zawodnik doznał kontuzji, przysługuje mu prawo do pięciominutowej przerwy w trakcie meczu. Jeżeli po tym czasie nie jest w stanie wznowić gry lub jeśli wznowił grę, ale kontuzja się utrzymuje, wówczas zawodnik zostaje zdyskwalifikowany i następuje zwycięstwo przeciwnika.

Zawodnik w każdym momencie meczu (nie w trakcie trwania wymiany) ma prawo zażądać wymiany piłki.

Serwis:

 • Powinien być wykonany w taki sposób, aby nie powodować nadmiernych drgań statywu.
 • Powinien zostać wykonany w ciągu pięciu sekund po wezwaniu sędziego.
 • Powinien zostać wykonany w płaszczyźnie poziomej równolegle do kortu (dopuszczalne jest 10% odchylenia od poziomu – o błędzie decyduje sędzia).
 • Podczas serwisu zawodnik ustawia jedną stopę na linii serwisowej zlokalizowanej na środku jego połowy kortu. Stopa powinna dotykać linii serwisowej w trakcie wykonywania serwisu (kontaktu piłeczki z rakietką). Nie spełnienie tego warunku uważane jest za błąd serwisowy.
 • Serwis powinien być wykonany „z ręki”. Istnieje możliwość podrzucenia piłeczki przed uderzeniem, jednak nie jest dopuszczalne puszczenie piłeczki ręką aby wykonała pełen obrót przed serwisem.
 • Jeśli zawodnik popełni błąd serwisowy, ma prawo do drugiego serwisu, kolejny błąd serwisowy skutkuje zdobyciem punktu przez przeciwnika.

Kategorie wiekowe Mistrzostw Polski to U11, U14, U18 oraz OPEN

gra deblowaZasady Gry

Gra deblowa

 • Każda drużyna składa się z dwójki zawodników (pary męskie, żeńskie lub mieszane)
 • Zasady zdobywania punktów są takie same jak w grze singlowej
 • Przy serwisie zawodnika A z drużyny A-B, odbiera zawodnik X z drużyny X-Y. Przy serwisie zawodnika X odbiera zawodnik B
 • Jeżeli drużyna wykona serwis lub odbiór bez zmiany zawodnika sędzia powinien przyznać punkt drużynie przeciwnej i powrócić do poprzedniego ustawienia
 • Przy rozpoczęciu seta drużyna odbierająca serwis wybiera pierwszego odbierającego (taki układ obowiązuje do końca seta). W przypadku trzeciego seta para odbierająca za każdym razem może decydować, który zawodnik będzie odbierał dany serwis
speedballZasady Gry

Super Solo

 • Jest to gra na czas
 • Zawodnik rozgrywa 4 jednominutowe serie:
  – prawa ręka
  – lewa ręka
  – obie ręce forehand
  – obie ręce backhand

Kolejność pozycji gry jest dowolna.

 • Liczona jest ilość uderzeń w ciągu 1 minuty na każdą pozycję
 • W zawodach U14 zawodnicy grają przez 30 sekund w każdej z poniższych pozycji:
 • Przerwa pomiędzy kolejnymi pozycjami wynosi 30 sekund;
 • Wygrywa zawodnik z najwyższym wynikiem sumy wszystkich 4 serii
 • Zawodnik otrzymuje informację na 10 i 5 sekund przed rozpoczęciem gry;
 • Początek gry ogłasza sygnał dźwiękowy (gwizdek);
 • Ten sam sygnał kończy grę;
 • Wszystkie poprawne uderzenia są liczone od sygnału rozpoczynającego do sygnału kończącego;
 • Nie jest dozwolone używanie drugiej ręki do wspomagania ręki uderzającej. Jeśli zawodnik wspomaga rękę uderzającą drugą ręką, uderzenia wykonane w ten sposób są uważane za błędne;
 • Uderzenia wykonane przed sygnałem rozpoczynającym są uważane za błędne;
 • Sędzia nie wlicza błędnych uderzeń do końcowego rezultatu;
 • Jeżeli zawodnik rozpocznie grę przed sygnałem rozpoczynającym karą jest odjęcie dwóch uderzeń od końcowego wyniki w danej pozycji

 

Mix-relayZasady Gry

Solo Relay

 • Drużyna składa się z 4 zawodników (dwie kobiety, dwóch mężczyzn)
 • Jest to gra na czas w 4 pozycjach po 30 sekund:
  – prawa ręka (pierwszy zawodnik)
  – lewa ręka (drugi zawodnik)
  – oburącz forehand (trzeci zawodnik)
  – oburącz backhand ( czwarty zawodnik)
 • Kolejność serii zawodników jest dowolna, przy uwzględnieniu naprzemiennych tur kobiet i mężczyzn
 • Pierwszym odbijającym zawodnikiem powinna być kobieta
 • Na gwizdek sędziego następuje start i wymiany kolejnych zawodników
 • Kolejny zawodnik uderza piłkę po zakończeniu tury poprzednika (bez przerwy w grze)
 • Wynik drużyny to suma uderzeń 4 zawodników
 • Należy pamiętać aby drużyna zawsze była ustawiona w rzędzie oraz każdy zawodnik z drużyny powinien zaczynać swoją serię w tym samym miejscu co pozostali
 • Po zakończeniu swojej serii zawodnik powinien ustawić się na końcu rzędu
 • Za błędy: brak ustawiania w rzędzie, rozpoczęcie odbijania przed gwizdkiem naliczana jest kara odjęcia dwóch punktów od końcowego wyniku