Super Solo

JEDNOOSOBOWA GRA NA CZAS

• W tej konkurencji zawodnik uderza piłkę tak aby okrążyła statyw, po czym uderza ją ponownie zmieniając kierunek obrotu. Czynność ta jest powtarzana przez cały czas;

• Sędzia liczy ilość uderzeń wykonanych w czasie gry;

• Zawody rozgrywa się oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Zawody juniorów podzielone są na grupy wiekowe (U13 i U18). Rozgrywa się również zawody typu Open, w których udział biorą wszyscy zawodnicy niezależnie od wieku;

• W zawodach typu Open oraz zawodach juniorów U18 zawodnicy grają przez minutę w każdej z czterech pozycji (o których mowa poniżej), z trzydziestosekundowymi przerwami pomiędzy nimi. W zawodach U13 zawodnicy grają przez trzydzieści sekund w każdej z poniższych pozycji:

Gra prawą ręką. Zawodnik trzyma rakietę w prawej ręce i uderza piłkę tak aby okrążyła statyw na przemian backhandem i forehandem;

Gra lewą ręką. Dokładnie tak samo jak w przypadku 1, ale trzymając rakietę w lewej ręce;

Gra forehandem, dwoma rękami. Zawodnik trzyma w obu rękach rakietę i uderza piłkę forehandem na przemian prawą i lewą ręką;

Gra backhandem, dwoma rękami. Dokładnie jak w przypadku 3, ale uderzając piłkę backhandem;

• Zawodnik otrzymuje informację na 10 i 5 sekund przed rozpoczęciem gry;

• Początek gry ogłasza sygnał dźwiękowy (gwizdek);

• Ten sam sygnał kończy grę;

• Wszystkie poprawne uderzenia są liczone od sygnału rozpoczynającego do sygnału kończącego;

• Nie jest dozwolone używanie drugiej ręki do wspomagania ręki uderzającej. Jeśli zawodnik wspomaga rękę uderzającą drugą ręką, uderzenia wykonane w ten sposób są uważane za błędne;

• Uderzenia wykonane przed sygnałem rozpoczynającym są uważane za błędne;

• Sędzia nie wlicza błędnych uderzeń do końcowego rezultatu;

• Jeżeli zawodnik rozpocznie grę przed sygnałem rozpoczynającym karą jest odjęcie dwóch uderzeń od końcowego rezultatu;

• W przypadku zerwania żyłki czy oderwania piłki od żyłki gra zostaje przerwana;

• Sędzia stwierdza czy zerwanie nastąpiło z winy zawodnika (mocne uderzenie w żyłkę może spowodować jej przecięcie), czy w wyniku wady produkcyjnej. Jeżeli wina leży po stronie zawodnika sędzia ogłasza faul zawodnika i odejmuje jedną z trzech piłek, przysługujących każdemu zawodnikowi. Jeżeli przyczyną była wada produkcyjna sędzia nie odlicza piłki od trzech piłek zawodnika;

• Zawodnik z pomocą sędziego zmienia piłkę i ma prawo do decyzji czy zatrzymuje swój wynik sprzed zerwania piłki i przechodzi do kolejnej pozycji, czy chce powtórzyć pozycję;

• Jeśli zawodnik zadecydował że chce powtórzyć pozycję i uzyska wynik niższy niż ten przed zerwaniem piłki, do rezultatu liczy się wynik ostatni, nawet jeśli był niższy;

• Każdy zawodnik ma prawo do wykorzystania trzech piłek (wliczając tę, która na początku jest przytwierdzona do szpulki statywu), nie licząc piłek zerwanych z powodu wady produkcyjnej;

• Jeśli zawodnik ze swojej winy zerwie trzy piłki przed ukończeniem wszystkich pozycji, to za jego końcowy rezultat przyjmuje się ten sprzed zerwania trzeciej piłki;

• Piłkę należy wymienić jak najszybciej po zerwaniu. Gra zostaje wznowiona wraz z wybrzmieniem kolejnego sygnału rozpoczynającego.  Jeśli zawodnik nie zdąży rozpocząć gry przy tym sygnale, wówczas powinien rozpocząć tak szybko jak to możliwe, a sędzia będzie liczył jego uderzenia aż do sygnału końcowego.

Powrót

©2018  Speed-ball Polska

Wdrożone przez Informatyk Kraków | Kleo Theme | Wordpress

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?