Gra Singlowa

GRA POMIĘDZY DWOMA ZAWODNIKAMI

W tej konkurencji gra dwóch zawodników przeciwko sobie. Pierwszy zawodnik uderza piłkę w jednym kierunku, a przeciwnik uderzając piłkę odwraca kierunek jej rotacji

• Zawodnicy stoją naprzeciw siebie, każdy z nich na swojej połowie kortu. Połowy są od siebie oddzielone strefą neutralną o szerokości 60cm;

• Kategorie wiekowe są identyczne jak w przypadku Super Solo;

• W celu wyznaczenia serwującego i wyboru połowy kortu rzuca się monetą. Zwycięzca decyduje czy wybiera połowę czy serwis. Jeśli wybiera połowę, wówczas jego przeciwnik decyduje czy chce serwować czy odbierać;

• Zmiana serwującego następuje po każdym zdobyciu punktu. Serwis powinien być wykonywany zgodnie z ruchem wskazówek zegara forehandem prawą ręką lub backhandem lewą ręką;

• Zwycięzcą jest zawodnik, który pierwszy zdobędzie dziesięć punktów. Można wygrać 10:9, dwupunktowa przewaga nie jest wymagana;

• Wszystkie mecze z wyjątkiem finału mężczyzn rozgrywane są do dwóch wygranych gier. Finał mężczyzn rozgrywany jest do trzech wygranych gier;

• W drugiej grze serwuje zawodnik który odbierał pierwszy serwis w pierwszej grze;

• Na początku time break’a (ostatnia gra meczu) wykonuje się kolejny rzut monetą w celu wyboru serwującego i stron kortu;

• Podczas time break’a zawodnicy zmieniają strony kortu po każdych pięciu punktach;

• Serwis powinien być wykonywany stojąc jedną stopą na punkcie serwisowym zaznaczonym na korcie;

• Serwis powinien być wykonany poziomo, jedynie 10 stopniowe odchylenie od poziomu jest dopuszczalne;

• Serwis powinien być wykonany w taki sposób aby nie powodować nadmiernych drgań stojaka;

• Serwis nie może spowodować drżenia podstawy stojaka;

• Serwis powinien zostać wykonany w ciągu pięciu sekund po wezwaniu sędziego;

• Zawodnik odbierający powinien po serwisie pozwolić piłce wykonać pełen obrót i dopiero wykonać uderzenie (return). Następnie obaj zawodnicy mogą uderzać piłkę bezpośrednio po uderzeniu przeciwnika (volley) lub po jednym pełnym obrocie piłki wokół stojaka;

• Zawodnik zdobywa punkt jeśli piłka po jego uderzeniu wykona dwa pełne obroty wokół stojaka (licząc od punktu serwisowego uderzającego), a przeciwnik w tym czasie nie będzie w stanie odbić piłki;

• Zawodnik traci punkt jeśli celowo przeszkadza przeciwnikowi w odbiorze piłki. Jeśli przeszkodzenie nie było celowe punkt jest powtarzany;

• Jeśli z niezależnych od zawodników przyczyn gra została zakłócona należy również powtórzyć punkt;

• Zawodnik traci punkt jeśli celowo uderzył piłkę tak, iż stojak zaczął mocno drżeć, nawet jeśli piłka dalej obraca się w odpowiednim kierunku. Jeśli wywołanie drgań było niezamierzone, wówczas sędzia powinien zarządzić powtórzenie punktu;

• Przerwa po każdej grze trwa 1 minutę;

• Każdy zawodnik lub trener może zażądać 30-sekundowej przerwy (time-out) podczas jednej gry;

• Jeśli w trakcie meczu piłka lub żyłka ulegnie zniszczeniu sędzia ocenia czy przyczyną było działanie zawodnika czy wada produkcyjna. Jeśli zawinił zawodnik, wówczas sędzia ogłasza faul. Jeśli przyczyną była wada produkcyjna sędzia zarządza powtórkę punktu.

Błędny serwis:

 • Gdy zawodnik wykonał serwis bez ustawienia stopy na punkcie serwisowym;
 • Gdy serwis nie był wykonany w płaszczyźnie;
 • Gdy serwis spowodował poruszenie podstawy (shaken base);
 • Gdy zawodnik czeka dłużej niż 5 sekund po wezwaniu sędziego;
 • Gdy zawodnik wykona dwa błędne serwisy z rzędu.

 

Zawodnik traci punkt jeśli:

 • Uderzy piłkę jakąkolwiek częścią ciała poza ręką trzymającą rakietę;
 • Dotknie stojaka jakąkolwiek częścią ciała;
 • Rakieta wypadnie mu z ręki;
 • Uderzy piłkę w niewłaściwym kierunku;
 • Dotknie strefy neutralnej rakietą, lub którąkolwiek częścią ciała;
 • Po jego uderzeniu piłka dotknie stojaka przed wykonaniem dwóch obrotów licząc od jego punktu serwisowego;
 • Po jego uderzeniu żyłka owinie się wokół stojaka przed wykonaniem przez piłkę dwóch obrotów licząc od jego punktu startowego;
 • Spowoduje zerwanie piłki ( zniszczy piłkę, żyłkę, lub plastikowy pierścień);
 • Uderzy piłkę dwa razy z rzędu;
 • Uderzy żyłkę, a nie piłkę;
 • Piłka zawiśnie na jego rakiecie;
 • Celowo przeszkadza przeciwnikowi w wykonaniu uderzenia;

 

• Punkt jest powtarzany, jeśli wystąpiła niezależna przyczyna zakłócenia gry;

• Punkt jest powtarzany, jeśli uderzenie zawodnika w czasie gry spowoduje przesunięcie bazy;

• Jeśli zawodnik doznał kontuzji, to przysługuje mu prawo do pięciominutowej przerwy. Jeżeli po tym czasie nie jest w stanie wznowić gry lub jeśli wznowił grę ale kontuzja się powtarza, wówczas zawodnik jest dyskwalifikowany i uznany przegranym.

Powrót

©2017  Speed-ball Polska

Made with <3 by networkPIXEL | Kleo Theme | Wordpress

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?